Kuffert i mitt eie, fra småbruk på Roa. Skulle gjerne vært med, og sett hvor og hvordan reisen gikk