Bilen inspiseres av vår utsendte medarbeider Lars Petter.