Med stor hjelp fra Lars Petter og Thomas er den transportert fra Drammen og hit.